Sol·licitud d'usuari per suggeriment/reclamació

Centre*
Relació amb el centre*
Dades sobre la relació amb el centre*
( Pares de qui, alumne de quin curs,...)
  • Així que es verifiqui la seva relació amb el centre rebrà un nom d'usuari i una paraula de pas que et permetran introduir el suggeriment o la reclamació